26 Sep
26Sep

ÖZEL GÜMÜŞ KOLEJİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL TALİMATLAR

1. Öğretmenler, öğrenciler, diğer çalışanlar ve ziyaretçiler maskeli olarak okul/kurumlara giriş yapmalıdır.

2. Tüm çalışan ve ziyaretçilerin vücut sıcaklığı ölçülmelidir. Bakanlık genelgesine uygun olarak 37.5 C ve üzeri ateşi tespit edilen çalışanların işyerine girişi mümkün olmamalıdır.

3. Yüksek ateş tespiti halinde, karantina odasında veya belirlenmiş benzeri bir alanda izolasyon sağlanarak derhal 112 aranmalıdır.

4. Girişlerde el dezenfektanı kullanma imkânı sağlanmalı/ kullandırılmalıdır .El hijyeni kurallarının uygulanması sağlanmalıdır.

5. Kuruluş içinde hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalık için alınmış genel tedbirlere uygun hareket edilmesi sağlanmalıdır.

6. Fiziki mesafenin korunması konusunda gerekli tedbirler alınmalı ve uyarılar yapılmalıdır.

7. Uygun kişisel koruyucu donanım kullanması (maske takılması) sağlanmalı ve belli aralıklarla kontrol edilmelidir.

8. Uygun temizlik ve dezenfektasyon işlemlerinin yapılması sağlanmalıdır.

9. Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması sağlanmalıdır.

10. Hapşırma, öksürme veya burun akıntısını silmek ve burnu temizlemek (sümkürmek) için tek kullanımlık mendil kullanılmalıdır. Mendil en yakın atık kumbarasına elle temas edilmeden (açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü vb.) atılmalıdır.

11. Ziyaretçi prosedürünün uygulanması sağlanmalıdır.

12. İdareci, öğretmen, öğrenci ve diğer tüm personele salgın hastalıkların bulaşmasına yönelik eğitimleri sağlamalı ve katlım kayıtları muhafaza etmelidir.

13. Kapalı ve açık alanlarda, atıkların bertaraf edilmesi için yetkili kurumların ve yerel otoritelerin talimatlarına uyulmalıdır. Tıbbi atıkların değerlendirilmesinde ilgili yönetmelikler çerçevesinde hareket edilmelidir.

14. Merkezi havalandırma sistemi varsa içeriden alınan havanın tekrar dolaşıma verilmesi %100 dış havanın emilerek şartlandırılması yöntemi seçilmelidir.

15. Asansör varsa kullanıcı sayısı girişinde belirtilmeli, içinde öksürük/hapşırık adabına uyulması, mümkünse konuşulmamasını sağlanmalı, içinde durulması gereken yerler belirlenmelidir.

16. Mümkünse ara dinlenmelerde ,mümkün değilse hafta sonları çalışma olmadığı zamanlarda tüm alanlar dezenfekte edilmelidir.

17. İş okul kıyafetlerinin sıklıkla temizlenmesi virüs koruması için önem taşımaktadır,

Mümkün olan her fırsatta 60°-90°sıcaklıktadeterjan ile yıkanmalıdır.

18. Kullanılan su sebillerinin dezenfeksiyon aralığı artırılmalı, tek kullanımlık su kapları ve ya bireysel su mataraları ile kullanılmalıdır.

19. Üretim alanlarına ait WC'  lerde tüm manuel musluklar fotoselli hale getirilmelidir.

20. Dersliklerin ve ortak kullanım alanlarının havalandırmaları ile taze hava girişinin artırılması optimizasyonu sağlanmalıdır.

21. Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmalıdır.

BU SİTE İLE KURULMUŞTUR